Skip to main content
N7

מבוגר

אני בעל ליקוי שמיעה ואין ברשותי שתל Cochlear

הורה

הילד שלי על ליקוי שמיעה ואין ברשותו שתל Cochlear

שדרוג

אני משתמש בשתל ומעוניין בשדרוג Cochlear